Miljövänligt och näringsrikt

I 80 procent av världen anses insekter vara en otroligt nyttig matkälla. Det är dags för oss att börja använda oss utav denna källa vi med, istället för att exotifiera resten av världen där detta ses som en självklarhet.

Varför insekter?

Insekter låter läskigt kanske, men att äta insekter är inget nytt. Vet du om att den globala köttindustrin står för 18 procent av världens koldioxidutsläpp? Det krävs runt 12 gånger mer föda för att få fram ett kilo nötkött jämfört med ett kilo insekter, uppfödning av gris leder upp till 100 gånger större utsläpp av klimatgaser och arealen som tas i anspråk för insektsodlingar är minimal jämfört med köttproduktion. Dessutom kräver insekter inget vatten i sin produktion, till skillnad från den enorma vattenmängd som krävs för köttproduktion. FN publicerade en viktig rapport om insekter år 2013: ”Man måste förklara för konsumenterna att äta insekter inte bara är bra för deras hälsa, utan även för planeten” skriver FN.

Vill man göra en insats för klimatet är ett viktigt steg att undvika kött. Ett problem kring en mer växtbaserad kost kan vara att få i sig alla näringsämnen du behöver, som järn, vitamin B och alla essentiella aminosyror. Insekter är lösningen på detta problem.  Du behöver alltså inte välja bort animaliska livsmedel helt och hållet för att äta miljövänligt. Insekter innehåller dessutom dubbelt så mycket protein som nöt, fläsk och kyckling. Vårt glutenfria syrsmjöl innehåller alla essentiella aminosyror, järn, kalcium, vitamin B och är väldigt resurseffektivt. Bra för dig, och bra för planeten. Så ja, varför insekter? Där har ni svaret.

Idag är insekter redan en del av den dagliga kosten i stora delar av världen. I andra länder i Europa kan du köpa insekter i mataffären. I Sverige väntar vi på Livsmedelsverkets godkännande innan vi kan sälja i butik. Tills dess kan du köpa vårt syrsmjöl här, i vår e-shop.

Har du mer funderingar? Se våra frågor och svar.

Foto: Clara Dymén

Foto: Clara Dymén

Vattensnålt att producera

Glutenfritt

Miljövänligt att odla

Redan i dag lever 80 procent av världens befolkning i länder där insekter konsumeras dagligen som föda. I och med den drastiska ökningen av välståndet i världen, med en lika drastisk ökning av efterfrågan på protein, är en övergång till mer vattensnåla och miljövänliga proteinkällor ett måste.