I slutet av förra året togs frågan om insekter som föda upp i diskussioner i EU-kommissionen, om en i skriftlig fråga. Konstigt nog kom frågan från representanter på den hårda högerkanten. Frågeställningen rörde om EU-kommissionen gjorde något för att främja konsumtionen av insekter i Europa, då näringsvärdet är ”liknande köttprodukter” och ”mycket mer klimateffektivt.”  Vad vi kan se har inget svar ännu inkommit från kommissionen men vi väntar med spänning på om de ser lika positivt på insekter som föda som vi, och uppenbarligen några EU-politiker, gör.

Länkar:

http://www.politico.eu/article/circus-rules-bloody-suitcases-and-insects-as-food-meps-want-answers/

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2016-009015%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN