Sedan vi lanserade är det många som har mailat och frågat om hur produktionsprocessen går till. Vi tänkte att vi skriver ett kort inlägg om det här så blir den informationen tillgänglig för alla.

Att odla syrsor går väldigt snabbt jämfört med många andra typer av proteinproduktion. Totalt tar processen 6-8 veckor, lite beroende på hur snabbt syrsorna växer. Sammanfattningsvis kan man säga att processen är väldigt vattensnål, speciellt jämfört med produktion av nötkött. FN:s siffror visar att det krävs 2000 gånger så mycket vattnet att odla 100 grams nötkött jämfört med 100 gram syrsor. Sådana siffror är så klart svårt att få fram, och de skiljer sig från olika jordbruk. Men det ger trots allt någon typ av vägvisning i hur energieffektivt det är. I en värld där vattenstressen blir allt mer påtaglig är det en viktig aspekt, se bild nedan.

Syrsorna odlas i stora boxar med äggkartong i botten. Efter 6-8 veckor när syrsorna är mogna så samlas de ihop och rengörs med filtrerat vattnet. En kvalitetskontroll görs innan syrsorna vakuumförpackas och fryses till -21 grader, för att sedan kokas i filtrerat vatten på 121 grader under en timme.

Nästa steg blir att med hjälp av centrifug ta bort allt vatten, och därefter torka syrsorna i 75 grader under 14 timmar. Fukttester görs och målet är en fuktnivå på 0.9 procent. Syrsorna mals sedan till mjöl hela (ingen del slängs), och vakuumförpackas i påsar. Sedan är mjölet färdigt att konsumeras.

Har ni några fler frågor kring produktionsprocessen? Fråga på så skriver vi fler inlägg om det!

 

FN Vattenstress